Vanliga frågor och svar

 

Var kan jag förvara min cykel?

 

Inom området finns 7 cykelförråd.  5 av dem i samma hus som lägenhetsförråden. Där kan du placera din cykel. Utrymmena är dock begränsade, så förråden ska användas till cyklar som är i varaktigt bruk.  Cyklar som är undanställda för något ev. framtida behov (ex. barncyklar när barnen vuxit upp) får placeras på annan plats (ex. i egna förrådet).

 

Får man sätta upp staket eller häck runt sin tomt?

 

Marken runt våra hus är samfällighet. Det finns alltså inga ”tomtgränser”.  Utrymme för altaner och tillhörande buskar, små grönsaksland etc. liksom marken på framsidan fram till vägen betraktas numera som mark man ”på ett förnuftigt sätt” kan ”markera” .

Tänk på att det viktigaste är att man är överens med sina grannar.

I området har uppstått naturliga stråk mellan husen från innergårdarna. Dessa får inte spärras av. Barnen har vidare behov av gräsytor och träd och buskar, för sina lekar.  

Är du osäker  - prata med grannarna inom städområdet (gm städledaren) eller vicevärden.

 

Vilka arbetsinsatser krävs det av mig vad gäller områdets skötsel?

 

Vi har ett gemensamt ansvar för att vårt område underhålls och ser snyggt ut. Vi jobbar solidariskt med detta, efter förmåga. Hösten 2001 målade vi ex. tillsammans om våra förrådsbyggnader. Området är indelat i s.k. städlagsområden, där vi närmaste grannar kommer överens om vad var och en gör under året. (se särskild information städlagsområden). På så sätt blir skötseln av området billigare, och håller nere våra månadskostnader. Detta arbete bidrar även till att vi grannar träffas ute, vilken är en viktig del av trivseln. Vid städdagen på våren (April) och städdagen på hösten (Okt) förväntas att alla lägenheter är representerade.

 

Vad kan jag lägga i sopförrådet?

 

Vi har separata kärl för: köksavfall (ordinarie soppåsar), tidningspapper, pappersförpackningar vitt o färgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar, batterier, glödlampor, lysrör. Packa noga i respektive kärl. Vi betalar alla för denna service. Det ligger i vårt eget intresse att hålla kostnaderna nere.

Skrymmande sopor, som större förpackningar, träavfall, grenar och kompost, ingår inte. Det får var och en transportera till tippen på Skäggebyvägen.

 

Finns det bredband inom området?

 

Föreningen har för närvarande ett avtal med ComHem. Denna lösning innebär att datatrafiken går genom kombidosan i TV uttaget. Månadsavgiften är olika beroende på vilken anslutningshastighet du väljer.

 

Varför går inte fukten bort i garagen?

 

Förhoppningsvis är det bara sporadiskt som fukten ligger kvar. I ändarna av garagelängorna finns varmluftsfläktar, med kapacitet att ventilera bort fukten i hela längan.

Det blir problem dock om man hänger upp saker på garageväggarna som hindrar luften från att strömma fritt. (2 meter från innervägg och ut mot garageöppning får aldrig täckas). Får du problem med fukt – tala med dina garagegrannar, så ni kan ordna så fri lufttillförsel som möjligt.

Bensindunken till gräsklipparen är tom

 

Den som använder sista bensinen säger till vicevärden för påfyllning. Alternativt kan bensin hämtas i städförrådet i kvartershuset.