Kvarnbackens samfällighetsförening

 

Städområden

 

Under hela året ansvarar boende tillsammans för att utemiljön inom respektive område sköts. Arbetsuppgifter som ogräsbekämpning, lekplatsöversyn etc. fördelas  mellan områdets medlemmar

 

Dessutom: Två gemensamma ”städdagar” (lördag) kallas in till varje år – en vårdag (slutet av April) och en höstdag (under Okt)

 

Städledare har i förtroende utsetts inom respektive område.

 

Lite bilder från städdagen