Notiser publicerade tidigare på vår hemsida och som fortfarande har aktualitet

 

Bilåkande o parkerande

 

Styrelsen har fått in klagomål, över att bilåkandet bland husen har ökat på senare tid, liksom att man låter bil stå parkerad inne i området.

 

Vi vill påpeka:

 

Vi har garageplatser och öppna parkeringsplatser där våra bilar ska stå. Det finns skyltar med förbjuden infart vid gångarna till våra bostäder.

Undantag är när man har stor last i bilen, som behöver komma nära hus, men sedan åker man  förstås illbaka till parkeringen så fort man lastat ur  /Juni 2003

 

 

Fläktarna i garagen är besiktade, iordningsställda och befunna i gott skick.

Om man hänger träskivor, eller annat som skymmer, hindrar det luften att passera, och de som har garageplatser i mitten blir inte av med sin fukt.

Vi uppmanar – visa dina grannar hänsyn och ta bort hinder från garageväggarna./ Okt 02

 

 

Redskap till förfogande

I städskrubben i kvartershuset förvaras vattenslag och spridare, el-häcksax, reservbensin till gräsklippare. /Aug 02

 

 

Okynnesparkering  /Aug 02

på våra gångvägar i området är förbjudet. Om något händer och ett utryckningsfordon snabbt behöver ta sig fram innebär den här typen av parkering allmänfara. Skärpning!/

 

Fria ytor

De fria ytorna runt våra hus, ska hållas fria. Staket och häckar som hindrar grannen att lätt komma in på baksidan av bostaden med redskap – får inte förekomma.