KVARNBACKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

 

Samfällighetens ändamål är att förvalta de anläggningstillgångar som tillkom genom anläggningsbeslut 1979-10-01 och som i denna redovisning kallas GM 1 och GM 2.

 

Gemensamhetsanläggningen består av:

GM 1.

Deltagande: GM 1

23 äganderätter

75 bostadsrätter

26 hyresrätter

förbindelseleder inkl körytor vid garagelängor och parkering,

lekplatser,

planteringar,

gräsytor,

naturmark,

kvartershus,

ytterbelysning,

centralantenn(kabelnät – tv utsändning),

vattenledningar inkl vattenmätare

GM 2

Deltagande: GM 2

0 äganderätter

75 bostadsrätter

26 hyresrätter

Garagelängor,

biluppställningsplatser,

fastighetsförråd i garagelängor ,

soprum i garagelängor m m

Separata förrådsbyggnader (5st),

(förvaltn/kostn.ansvar numera Brf Kvarnen) 

Lokaler.för lägenhetsförråd i garagelängor, (förvaltn./kostn.ansvar Kvarnbacken) garagegarage