Våra kära katter!?

 

Som vi tidigare, vid ett flertal tillfällen, påtalat är det inte tillåtet att ha lösspringande katter inom Kvarnbackens samfällighetsområde.

 

När många bor tillsammans inom ett begränsat område är det nödvändigt att fastställa vissa regler. Detta för att det skall vara så trivsamt som möjligt för oss alla att bo på Kvarnbacken.


 

Det är inte trivsamt att t ex:

·  Släppa ut sin lilla flicka eller pojke till en sandlåda där man sett en katt bajsa eller kissa.

·  Se sin rabatt bli uppgrävd av en katt för att den skall göra sina behov där.

·  Få in en främmande katt i sin lägenhet när man låter dörren stå öppen.

 

Vi bör även tänka på att det kan finnas personer som är allergiska mot katter.

 

Vi vet att de flesta kattägare följer de fastställda reglerna. Tyvärr är det dock några som endera inte känner till reglerna eller nonchalerar dessa, eftersom det finns lösspringande katter på området.

 

Styrelsen uppmanar nu alla inom samfälligheten att hålla sina katter under uppsikt.

 

Fortsättningsvis kommer vi att begära ersättning av den kattägare vilkens lösspringande katt på något sätt åsamkat föreningen en kostnad. Exempelvis för att byta sand i någon sandlåda (kan kosta flera tusen kronor)  därför att deras katt har uträttat sina behov där.

 

Vi kommer också att rekommendera privatpersoner som anser att de lidigt skada p g a någon lösspringande katt att begära ersättning.

 

Detta skrivet i syfte att hålla en hög allmän trivsel.

 

 

                                                                                         

 

Styrelsen   Kvarnbackens samfällighet

 

PS. Vi är medvetna om att det kommer katter från andra områden och besöker oss. Håller vi uppsikt över våra katter så får vi möjligheter att identifiera de utifrån kommande. DS.