Välkommen till Kvarnbackens Samfällighetsförening

kvarnbacken

 

 

Länk till Vallonbygden

Vicevärds kontoret

Öppettider:

Onsdagar 18.00–19.00

Vicevärden kan nås på mobil 070-690 51 55

Eller via epost: vicevarden@kvarn-backen.se

 

Kvarnbackens

Samfällighetsförening

Förvaltar mark, vägar, garage, kvartershus – som är gemensamma för bostadsrättsföreningen (75 enh.), Vallonbygdens hyresrätter inom området (26 lägenheter)

Samt äganderätterna inom området (23 enh.).

Ansvarar även för vattenförsörjningen inom området.

Ordnar gemensamma städdagar.

 

STÄDDAG 4 April kl. 9.00

Städdagen genomförs som vanligt men,

Kaffe, saft och korvservering är inställt
p.g.a Coronavirus!

 

Styrelsen/Ralf

----------------------------------------------------

 

Viktig information till Mäklare och till de som säljer lägenhet eller hus på området!!

 

Du/ni som säljer lägenheten/huset, måste läsa av vattenmätaren gemensamt med köparen vid flytt och lämna avläsningsblanketten i brevlådan vid Kvartershuset, eller maila till vattenadministrationen för att samfälligheten kan sedan göra sluträkningen på vattenförbrukning, bastu och tvättstuga.

 

Blankett finns här för nedladdning (PDF format)

 

Epost till vattenadministration

vatten@kvarn-backen.se

---------------------------------------------------------------------------------

Nya medlemmar hos Brf Kvarnen ska kvittera ut sina nycklar hos Vicevärden som fort som möjligt efter in flytten

 

 

 

Bilpolicy

 

Det har det varit ovanligt rörigt och trångt på parkeringsplatserna inne i omdet.

Av den anledningen påminner vi om Samfällighetsföreningens bilpolicy, som ni kan läsa här.

Det finns inte parkeringsplatser till alla lägenheter, utan endast till 70 %. Därför måste bilarna i första hand stå i garaget!

Avställda bilar finns det absolut inte plats för!

Vi r ock tänka att kunna erbjuda lediga platser till våra besökare

 

Styrelsen

Kvarnbackens Samfällighetsrening

********************************************************

 

 

 

 

Vallonbygdens hyresgäster i området vänder sig till Vallonbygden i alla frågor, frånsett ärenden som avser kvartershus, garage, och parkeringsplatser, samt vattenmätaravläsning. I dessa ärenden vänder man sig till Kvarnbackens Vicevärd på tel 070-690 51 55

 

Samfällighets information

 

Bokning tvättstuga, bastu, samlingslokal

Felanmälan Kabel-TV

Information om GM1 och GM2

Information om Kabel-TV

Sophanteringen

Sopsortering från A - Ö

Städområden

Städdagar

Stämmoprotokoll 2019

Vanliga frågor o svar

Vatten administration/info

Vicevärd

Våra kära katter

Textarkiv

Arkivbilder – när vårt område var nytt

Några foton från städdagen

 

Parkering/biltrafik

Dom som har två bilar, skall ställa ena bilen i garaget och den andra först och främst på platsen framför egna garaget. Det finns platser där det inte är möjligt göra så, men det går väl att ändå parkera på ett vettigt sätt.

Onödig biltrafik har ökat igen på området. Barnfamiljer är oroliga över detta. Området ska ju vara bilfritt! Ett stycke ur Nymalt 1979 är på sin plats här som påminnelse!

 

”Området skall vara bilfritt, vägarna här inne  är inte konstruerade för biltrafik och vi som har barn förutsätter att inga bilar åker omkring på området. Endast i undantagsfall får bilar åka in på området”